Droom je even mee met me?

Ik zie ze al, de wilde dansfeesten. De kinderen, jongeren, volwassenen en oudjes tezamen, iedereen danst en eet en drinkt en lacht. Luide beats klinken doorheen de velden en het elfenrijk danst mee. Grote tenten, vol met mooie lichtjes en kleuren, staan overal opgezet en er is overvloed, overvloed aan alles wat ons hartje begeert, en vooral veel vreugde, extatische vreugde, gejoel en zwoele zomeravonden. Sommigen liggen aan het water te picknicken, anderen dansen de nacht door en weer anderen blijven uren filosoferen. Iedereen is het erover eens dat de tijden zoveel beter zijn sinds de ommekeer gebeurd is. Het was zwaar, loodzwaar en we waren soms een beetje in paniek. Maar we bleven dromen en hopen en toen ineens sloeg alles om, er heerste chaos en verbijstering, ongeloof zelfs. Maar na de eerste shock begon het leven opnieuw te lachen en de bloemen te bloeien. Alles ging weer open en de mensen waren verbonden. Nieuwe initiatieven schoten als paddenstoelen uit de grond : lokaal, zelfvoorzienend en steeds vanuit een diep respect en verbondenheid met elkaar. Vele lichtcentra ontstonden waar mensen samenkwamen om zich te verbinden, cursussen te volgen, te dansen, zingen, lachen, mediteren… Ieder dacht na hoe zijn talenten en gaven het best te gebruiken om deze nieuwe wereld mee op te bouwen. Het begon van onderuit en men wilde nooit meer van bovenaf gedirigeerd worden.

Zie je ze, de wilde dansfeesten, in je ooghoek? Ik hoor de muziek al, en de vreugdekreten. Kom met me mee.

Droom de toekomst, lieve mensen! Ik leerde het van de sjamanen en de boeken van Alberto Villoldo die ik impulsief allemaal kocht. Maar ook de quantumfysica en pioniers zoals Dr. Joe Dispenza leren het ons. Herinner het je : we zijn allemaal goden en creëren continu onze realiteit met onze gedachten en dromen. Dus please, droom zoveel mogelijk deze mooie toekomst die op ons wacht en ban de rampscenario’s. Dus please, herinner je je scheppingskracht en zet die positief in. Laten we de gouden tijdslijn nemen. Er liggen vele tijdslijnen voor ons klaar. Ik wil niet de bronzen en ook niet de zilveren, maar de gouden! Het gouden tijdperk wacht op ons. Laten we dit samen naar ons toetrekken. And so it is 💜